home | diensten | verwijzers | over MCC | weblog | contact

rensmesters

counselling,coaching&psychologie


Problemen in kaart

Geschreven door Rens Mesters
Dinsdag, augustus 2010

Door systematisch verschillende methodieken te combineren, heb ik een model ontwikkeld dat toepasbaar is bij het verkrijgen en bieden van inzicht in de problematiek van een cliŽnt. Een model dat op een spontaan moment in de praktijk het daglicht zag en dat ik later Multi Model Mapping ben gaan noemen.

Wat is Multi Model Mapping?
Een Multi Model Map geeft een schets van het huidige functioneren van een persoon vanuit verschillende invalshoeken. Door het combineren van verschillende (Multi) zinvol en praktisch bruikbare Modellen biedt het zowel de cliŽnt als de counselor inzicht in de gepresenteerde probleemsituatie. Het MMM analyseert wat er is, het is echter geen statisch model om mensen in hokjes te plaatsen. Het is het uitgangspunt voor een ontwikkelproces naar een meer gewenste alternatieve situatie. Op die manier geeft het richting aan het proces van bewustwording en zelfbeschikking.

Het MMM biedt in het proces van counseling de mogelijkheid om op verschillende niveaus ingangen te vinden voor de gepresenteerde problematiek. Het is een interactief proces waarin de cliŽnt en counselor samen het probleem analyseren en in kaart brengen. Hierbij gaat het een stap verder dan alleen als een checklist voor de hulpverlener te fungeren.

De derde ĎMí van het model staat voor mapping, dat voortkomt uit het Mind Mappen. Bij het mappen maakt de cliŽnt samen met de counselor letterlijk een Ďkaartí op bijvoorbeeld een flip-over. Dit maakt de cliŽnt actief betrokken bij het proces van de probleemanalyse en maakt hem in een oogopslag duidelijk hoe de psychosociale verbanden liggen. Het visuele aspect versterkt het inzichtgevende karakter; Ďeen beeld zegt meer dan duizend woordení.

Hoewel het MMM een vereenvoudigde weergave van het huidig functioneren van een cliŽnt is, bedoelt het meer te zijn dan een beschrijvend model. Het heeft tot doel dusdanig inzichtgevend en verklarend te zijn dat het als basis kan dienen voor beÔnvloeding en voor het vinden van een oplossing voor de probleemsituatie van de cliŽnt.

Verschillende gezichtspunten
Door de combinatie van modellen biedt het MMM een groot aantal ingangen. Dit biedt de mogelijkheid het probleem vanuit verschillende invalshoeken in kaart te brengen.
MMM biedt de volgende ingangen:

- Gedrag
- Gedachten
- Gevoelens
- Beelden
- Lichamelijke gewaarwording
- Fysieke toestand
- Onopgeloste levensproblemen /-ervaringen
- Motivatie
- Capaciteiten
- Gelegenheid / context
- Subpersonen
- Kwaliteiten
- Valkuilen
- Uitdagingen
- AllergieŽn

Door samen met de cliŽnt de verschillende invalshoeken te verkennen en notities te maken op de flip-over, creŽren counselor en cliŽnt een Ďmapí. Deze stelt hen in staat de onderlinge samenhang tussen de elementen te zien en de wijze waarop deze elkaar beÔnvloeden. Van belang is dat het inzicht niet uitsluitend op intellectueel niveau verworven wordt, maar ook en vooral op emotioneel niveau. Pas als de cliŽnt het inzicht ook als zodanig beleeft, roept het een gevoel van opluchting op. ĎAh, dat is wat me de afgelopen tijd bezig hield en ik maar niet kon bevattení.
 

  
Basisschema Multi Model Mapping

Uit verschillende cases blijkt dat het model een effectief hulpmiddel is bij het geven van een geloofwaardige rationale voor het probleem van de cliŽnt. Op basis van het verkregen inzicht formuleren counselor en cliŽnt een nieuwe leervraag en zoeken vervolgens naar interventies die aansluiten bij datgene wat er bij de cliŽnt leeft. Het spreekt voor zich dat dit tevens aansluit op zijn waarden kaders. Net als de rationale zullen de interventies voor de cliŽnt geloofwaardig dienen te zijn. Dank zij de eclectische basis van het model beschikt de counselor over uiteenlopende interventies uit verschillende stromingen en referentiekaders.

 

 

 

 

Reageren?

Naam

E-mail

Reactie

  


  WEBLOG Ť
 
 LINKS       Ť

 

 

piekeren, vermoeidheid, lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid, prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid, overactief zijn, niet stil kunnen zitten of staan, onvoldoende greep op uw leven hebben het gevoel hebben uit balans te zijn, neerslachtigheid, somberheid, angstgevoelens en onzekerheid , piekeren, concentratiestoornissen, geheugenverlies, slaapproblemen, neiging om moeilijke situaties te vermijden, niet meer kunnen genieten en kunnen, ontspannen, overmatig eten, roken, alcohol- en, koffiegebruik, relatieproblemen, verwerking van scheiding, overlijden of een andere ingrijpende, ervaring, lichamelijke klachten (zoals: hoofdpijn, spierpijn, maagpijn, benauwdheid, druk op de borst, duizeligheid en tintelingen in de armen en benen, overmatig transpireren, beverige of trillende handen, hartkloppingen, vaak verkouden en/of griep)